Slovenska obrtniöka stranka

Name
SOS
ID 875
Slovenska obrtniöka stranka
Slovenian Liberal Party
Party family
Liberal
Dates
1989
Wikipedia
· SL – Socialna liberalna stranka

Elections

1990 – 3.5 – 3
1992 – 1.5 – 0