Krest’anská sociálna únia Slovenska

Name
KSU
ID 936
Krest’anská sociálna únia Slovenska
Christian Social Union
Party family
Christian democracy
Predecessors · / Successors ·
1992-03-01 · KDH · splinter
1995 · SNS · joined
Party (name) changes
1992-03-01 · SKDH · Slovak Christian Democratic Movement (Slovenské kresťansko-demokratické hnutie)
1992-10-10 · KSU · Christian Social Union (Kresťansko-sociálnu úniu)
Wikipedia
· SK – Slovensk· kres·ansko-demokratick· hnutie

Elections

1992 – 3.1 – 0
1994 – 2.1 – 0