Národ a spravodlivosť – ...

Name
NaS-NS
ID 2391
Národ a spravodlivosť – Naša strana
Nation and Justice -- Our Party
Party family
Right-wing
Predecessors · / Successors ·
2011-05-23 · SNS · politician
Wikipedia
· SK – N·rod a Spravodlivos· · na·a strana

EP Elections

2014 – 1.4 – 0