Hnutie za prosperujúce Cesko ...

Name
HZPCS
ID 2239
Hnutie za prosperujúce Cesko a Slovensko
Movement for a Prosperous Czechia and Slovakia
Party family
to be coded
Wikipedia
· SK – Vo·by do N·rodnej rady Slovenskej republiky v roku 1994

Elections

1994 – 1.1 – 0