Strana zelených – 1992

Name
SZ-92
ID 2235
Strana zelených – 1992
Green Party -- 1992
Party family
Green/Ecologist
Party (name) changes
1991 · SZ · Green Party (Strana zelených)
Wikipedia
· SK – Vo·by do Slovenskej n·rodnej rady v roku 1992

Elections

1992 – 1.1 – 0