Partia Chrześcijańskich Demokratów

Name
PCD
ID 696
Partia Chrześcijańskich Demokratów
Party of Christian Democrats
Party family
Christian democracy
Wikipedia
· PL – Partia Chrze·cija·skich Demokrat·w

Elections

1991 – 1.1 – 4

Cabinets

1992 – Suchocka I 
1993 – Suchocka II  ·