Chrześcijańska Demokracja

Name
ChD
ID 334
Chrześcijańska Demokracja
Christian Democracy
Party family
Christian democracy
Wikipedia
· PL – Chrze·cija·ska Demokracja (koalicja)

Elections

1991 – 2.4 – 5