Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność ...

Name
KORWIN
ID 2602
Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja KORWiN
Coalition for the Renewal of the Republic -- Liberty and Hope
Party family
Conservative
Predecessors · / Successors ·
2015-01-22 · KNP · politician
Wikipedia
· EN – Coalition for the Renewal of the Republic - Liberty and Hope

Elections

2015 – 4.8 – 0