Polski Związek Zachodni

Name
PZZ
ID 1074
Polski Związek Zachodni
Polish Western Union
Party family
Communist/Socialist
Wikipedia
· PL – Polski Zwi·zek Zachodni

Elections

1991 – 0.2 – 4