External data for Poland

Parties in EU Profiler

ID Name ParlGov parties
228 Platforma Obywatelska PO
229 Polskie Stronnictwo Ludowe PSL
230 Prawo i Sprawiedliwość PiS
231 Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy SLD
355 Prawica Rzeczypospolitej PrRz
382 Unia Polityki Realnej UPR|KNP
383 Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)
384 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej SRP
385 Liga Polskich Rodzin LPR

Reference

Trechsel, Alexander H., and Peter Mair. 2009. “When Parties (also) Position Themselves: An Introduction to the EU Profiler.” EUI - RSCAS 2009/65; EUDO - European Union Democracy Observatory.

External data    http://dvn.eudo.eu/dvn/dv/euprofiler/