External data for Poland

Parties in EES (2009)

ID Name English name ParlGov parties
1616811 Polskie Stronnictwo Ludowe Polish Peoples Party PSL
1616010 Libertas Libertas LP
1616011 Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) Coalition Agreement for the Future - CenterLeft
1616210 Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) Democratic Left Alliance SLD
1616435 Platforma Obywatelska Civic Platform PO
1616436 Prawo i Sprawiedliwość Law and Justice PiS

Reference

European Parliament Election Study 2009, Voter Study, Advance Release, 30/06/2010.

External data    http://www.piredeu.eu/