Election 1993

# Seat share Seats Vote share ±
SLD 37.2 171 20.4 +8.4
PSL 28.7 132 15.4 +6.7
UD 16.1 74 10.6 -1.7
UP 8.9 41 7.3
KPN 4.8 22 5.8 -1.7
BBWR 3.5 16 5.4
MN 0.7 3 0.4 -0.8
one-seat1 0.2 1 0.1
ZChN2 0 6.4 -2.3
PCD
KOS 0 4.9 -0.2
PC 0 4.4 -4.3
KLD 0 4.0 -3.5
UPR 0 3.2 +0.9
SRP 0 2.8
X 0 2.7 +2.2
RdR 0 2.7
PL 0 2.4 -3.1
1 Towarzystwo-Społeczno Kulturalne Niemców Województwa Katowickiego (Germans Association of the Voivodeship Katowickie)
2 Electoral alliance: Catholic Election Committee "Homeland" (Katolicki Komitet Wyborczy "Ojczyzna") with People's Peasant Christian (Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie), The Conservative Party (Partia Konserwatywna) and Polish Federation of Enterprise (Federacja Polskiej Przedsiębiorczości)
Date
19 Sep 1993 – early election
Total seats: 460
Cabinets
26 Oct 1993 – Pawlak II
06 Mar 1995 – Oleksy
07 Feb 1996 – Cimoszewicz
Sources
Państwowa Komisja Wyborcza
Rose and Munro (2003)
Wikipedia
· EN – Polish parliamentary election, 1993
Votes
Electorate: 27,655,495
Total votes: 14,415,586
Valid votes: 13,796,227
Calculated (2019-07-18 ...)
ENP votes (seats): 9.8 (3.9)
Disp. 17.8 · Adv.ratio: 2.17
Polarization (seats): 0.40
0.39