Volkspartij voor Vrijheid en ...

Name
VVD
ID 1409
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
People's Party for Freedom and Democracy
Party family
Liberal
Dates
1948-01-24
Predecessors · / Successors ·
1946-03-23 · VDB ·
1948-01-24 · PvdA · splinter
2004-09-02 · GW · politician
Party (name) changes
1946-03-23 · PvdV · Freedom Party (Partij van de Vrijheid)
1948-01-24 · VVD · People's Party for Freedom and Democracy (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
Wikipedia
· EN – People·s Party for Freedom and Democracy

Elections

1946 – 6.4 – 6
1948 – 8.0 – 8
1952 – 8.8 – 9
1956 – 8.8 – 13
1959 – 12.2 – 19
1963 – 10.3 – 16
1967 – 10.7 – 17
1971 – 10.3 – 16
1972 – 14.5 – 22
1977 – 18.0 – 28
1981 – 17.3 – 26
1982 – 23.1 – 36
1986 – 17.4 – 27
1989 – 14.6 – 22
1994 – 20.0 – 31
1998 – 24.7 – 38
2002 – 15.4 – 24
2003 – 17.9 – 28
2006 – 14.7 – 22
2010 – 20.5 – 31
2012 – 26.6 – 41
2017 – 21.3 – 33

Cabinets (PM )

1946 – Beel I 
1948 – Drees I 
1951 – Drees II 
1959 – De Quay 
1963 – Marijnen 
1967 – De Jong 
1971 – Biesheuvel I 
1972 – Biesheuvel II  ·
1977 – Van Agt I 
1982 – Lubbers I 
1986 – Lubbers II 
1994 – Kok I 
1998 – Kok II 
2002 – Balkenende I 
2002 – Balkenende II  ·
2003 – Balkenende III 
2006 – Balkenende IV  ·
2010 – Rutte I 
2012 – Rutte II  ·
2012 – Rutte III 
2017 – Rutte IV  ·
2017 – Rutte V 

EP Elections

1979 – 16.1 – 4
1984 – 18.9 – 5
1989 – 13.6 – 3
1994 – 17.9 – 6
1999 – 19.7 – 6
2004 – 13.2 – 4
2009 – 11.4 – 3
2014 – 12.0 – 3
2019 – 14.6 – 4