External data for Netherlands

Parties in Huber and Inglehart (1995)

ID Name English name ParlGov parties
2601 GL Groen Links Green Left GL
2602 Pvda Partij van de Arbeid Labour PvdA
2603 D'66 Democraten '66 Democrats '66 D66
2604 CDA Christen-Democratisch Appel Christian Democrat CDA
2605 VVD Volkspartij voor Vrijheid en Demokratie Liberal VVD
2606 GPV Gereformeerd Politiek Verbond Reformed Political Union GPV
2607 SGP Staatkundig Gereformeerde Partij Political Reformed Party SGP
2608 RPF Reformatische Politieke Federatie Reformed Political Federation RPF
2609 CD Centrumdemocraten Center Democrats CD

Reference

Huber, John, and Roland Inglehart. 1995. “Expert Interpretations of Party Space and Party Locations in 42 Societies.” Party Politics 1(1):73–111.