Eniaia Dimokratiki Aristera

Name
EDA
ID 597
Eniaia Dimokratiki Aristera
Ενιαια Διμοκρατικι Αριστερα
United Democratic Left
Party family
Communist/Socialist
Wikipedia
· EN – United Democratic Left

Elections