Oikologoi Prasinoi

Name
OP
ID 1280
Oikologoi Prasinoi
Οικολόγοι Πράσινοι
Ecologist Greens
Party family
Green/Ecologist
Wikipedia
· EN – Ecologist Greens

Elections

2007 – 1.1 – 0
2009 – 2.5 – 0
2012 – 2.9 – 0

EP Elections

2009 – 3.5 – 1