Euzkadiko Ezkerra

Name
EE
ID 1026
Euzkadiko Ezkerra
Basque Left
Party family
Communist/Socialist
Wikipedia
· EN – Euskadiko Ezkerra

Elections

1977 – 0.3 – 1
1979 – 0.5 – 1
1982 – 0.5 – 1
1986 – 0.5 – 2
1989 – 0.5 – 2