Partij voor Vrijheid en ...

Name
PVV|VLD
ID 1110
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang | Vlaamse Liberalen en Democraten
Party of Liberty and Progress | Flemish Liberals and Democrats
Party family
Liberal
Dates
1971-06-27
Predecessors · / Successors ·
1971 · PVV-PLP · division
2007-01-19 · LD · politician
Party (name) changes
1971-06-27 · PVV · Party of Liberty and Progress (Partij voor Vrijheid en Vooruitgang)
1992-11-15 · VLD · Flemish Liberals and Democrats (Vlaamse Liberalen en Democraten) ·
2007-02-10 · O-VLD · Open Flemish Liberals and Democrats (Open Vlaamse Liberalen en Democraten)
Wikipedia
· EN – Vlaamse Liberalen en Democraten

Elections

1971 – 9.5 – 20
1974 – 9.6 – 21
1977 – 8.5 – 17
1978 – 10.3 – 22
1981 – 12.9 – 28
1985 – 10.8 – 22
1987 – 11.6 – 25
1991 – 12.0 – 26
1995 – 13.2 – 21
1999 – 14.3 – 23
2003 – 15.4 – 25
2007 – 11.8 – 18
2010 – 8.6 – 13
2014 – 9.8 – 14
2019 – 8.5 – 12

Cabinets (PM )

1973 – Leburton 
1974 – Tindemans I 
1974 – Tindemans II 
1977 – Tindemans III 
1980 – Martens III 
1981 – Martens V 
1985 – Martens VI 
1987 – Martens VII  ·
1999 – Verhofstadt I 
2003 – Verhofstadt II 
2007 – Verhofstadt III  ·
2007 – Verhofstadt IV  ·
2008 – Leterme I 
2008 – Rompuy 
2009 – Leterme II 
2011 – Di Rupo 
2014 – Di Rupo II  ·
2014 – Michel I 
2018 – Michel II 
2019 – Michel III 
2019 – Wilmes I  ·
2020 – Wilmes II 

EP Elections

1979 – 9.4 – 2
1984 – 8.6 – 2
1989 – 10.6 – 2
1994 – 11.4 – 3
1999 – 13.6 – 3
2004 – 13.6 – 3
2009 – 12.8 – 3
2014 – 12.8 – 3
2019 – 10.1 – 2