Združenie robotníkov Slovenska

Name
ZRS
ID 1563
Združenie robotníkov Slovenska
Association of Workers of Slovakia
Party family
Communist/Socialist
Predecessors · / Successors ·
1994 · SDL · splinter
Wikipedia
· EN – Union of the Workers of Slovakia

Elections

1994 – 7.4 – 13
1998 – 1.3 – 0

Cabinets

1994 – Meciar VI