References

Agerpres – ager
Agenția Română de Presă (Romanian Press Agency) · Romania
Biroul Electoral Central – bec
Biroul Electoral Central (Central Election Bureau Romania) · Romania
Camera Deputaţilor – cdep
Camera Deputaţilor (Chamber of Deputies) · Romania
Institutul National de Statistica – insse
Institutul National de Statistica (National Institute of Statistics Romania) · Romania
National News Agency - AGERPRES – agerpres
National News Agency - AGERPRES (Romania) · Romania
Pavel and Huiu (2003) – pav-03
Pavel, Dan, and Iulia Huiu. 2003. “Nu putem reuși decît împreună” O istorie analitică a Convenției Democratice, 1989-2000. Iași: Polirom. — Romania