References

Monitor Polski – mp
Monitor Polski · Poland
Państwowa Komisja Wyborcza – pkw
Państwowa Komisja Wyborcza (National Election Commission, Poland) · Poland
Polish News Bulletin – pnbbae
Polish News Bulletin · Poland
Polityka – polityka
Polityka · Poland
Polskie Radio – pr
Polskie Radio (Polish Radio) · Poland
Sejm RP – sejm
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (Parliament of the Republic Poland, first chamber) · Poland