References

Centrālā vēlēšanu komisija – cvk
Centrālā vēlēšanu komisija (Central Election Commission Latvia) · Latvia
LETA – leta
Nacionālā ziņu aģentūra LETA (National News Agency LETA) · Latvia
Latvians Online – lo
Latvians Online · Latvia